Spilleregler

 • De indledende puljer starter på faste baner. Antallet af kampe pr. spiller/hold bliver minimum 2 . – max. Afhængig af puljestørrelse, styrke og ”dagsform”.
 • Der spilles bedst af 3 sæt. I alle rækker spilles til 21 point.
 • Ved stillingen á 20 vindes sættet af den side, der først kommer foran med 2 point (f.eks. 22-20 eller 28-26).
 • Hvis stillingen bliver á 29, vindes sættet af den side, der først opnår 30 point.
 • Den side der vinder sættet, server først i næste sæt.
 • En vundet kamp giver 1 point. Vinderen er den spiller eller det hold, som opnår flest point. Skades en spiller eller udebliver en spiller tildeles modstanderen 1 point.

Skift af side og pause

 • Når den førende side når 11 point, har spillerne et ophold på 60 sekunder.
 • Et ophold på indtil 2 minutter (120 sekunder) imellem hvert sæt er tilladt.
 • I 3. sæt skiftes side, når den førende side når 11 point

Single – serven

Ved begyndelsen af et sæt, og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra det højre servefelt. Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt. Hvis serveren vinder duel-len, scorer serveren et point og skal serve fra det modsatte felt. Hvis modtageren vinder duellen, scorer modtageren et point og bliver den nye server.

Double – serven

Der er kun én serv i double. Ved begyndelsen af et sæt og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra det højre felt. Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt.
Hvis serveparret vinder duellen, scorer serveparret et point og den samme server skal serve igen fra det modsatte servefelt. Hvis modtagerparret vinder duellen, scorer modtagerparret et point og bliver det nye servepar.
Spilleren på den nu modtagende side, som servede sidst, skal blive stående i det samme servefelt hvorfra han/hun serverede. Det samme gælder naturligvis for modtagerens makker.
Det vil sige at spilleren kun skifter servefelt, hvis de vinder en duel, hvor de havde serven.
Hvis spillerne ved en fejl kommer til at skifte servefelt, skal dette korrigeres når fejlen opdages.

Pointlighed

Ved pointlighed er det i nævnte rækkefølge, der afgør, hvem der bliver vinderen:

 • Flest sejre
 • Største forskel i sæt
 • tørste forskel i bolde
 • Indbyrdes kamp

Stævnelederen forbeholder sig ret til omseedning af forkert seedede spillere.

Puljesekretærens opgaver

Puljesekretæren:

 • Er den først nævnte i hver pulje
 • Skal sørge for kampafvikling
 • Skal samarbejde med ”nabo-puljer” om banerne
 • Skal ”opdage” ledige baner
 • Skal sørge for passende opvarmningstid til alle deltagere
 • Skal føre pointlisten
 • Skal afrapportere til stævneledelsen
 • Modtager spilleplaner for afvikling af finaler

Stævneudvalg

Erik Steensen, Eigil Kristensen, Sonja Thorsen, Bjarne Krogh og Merete Nielsen