VM Regler

 Regler for afholdelse af VM-Stævner. (revideret i juni 2016)

 

 • 1. Det arrangerende center/ skole vælger afviklingsform i samråd med Idræts-samvirke.
  § 2. Ansatte ved AMU-Centre/erhvervsskoler samt tidligere ansatte ved disse, kan deltage med ægtefælle/samlever.
  § 3. Der spilles i fire rækker:
 • A-række: Turneringsspillere og veltrænede spillere
 • B-række: Trænede spillere
 • C-række: Let øvede og motionsspillere
 • D-række: Har man tidligere spillet i A, B eller C rækken i Samvirkeregi, skal man spille i disse rækker.

 

 • 3 a. Såfremt der kun er to deltagere/to hold tilmeldt i en række, slettes rækken og der tilbydes de tilmeldte alternative rækker.
  § 4. Den enkelte skole er ansvarlig for at seede spillerne i de korrekte rækker. Højst rangerende spiller bestemmer placeringen. Er man i tvivl om seedningen, skal der rettes henvendelse til samvirket. Ukorrekt seedning kan ændres af det nedsatte stævneudvalg. Undgå unødige diskussioner: vær omhyggelig med seedningen
  §
  5. Der gives 10, 5 og 3 point, for henholdsvis 1., 2. og 3. pladsen i hver række.
  § 6. Der er tvungen oprykning til næste række for 1. og 2. pladser det følgende år. De to sidst placerede i en række kan rykke en række ned det følgende år. Der findes ikke andre nedrykningsmuligheder.
  § 6a. Op – eller nedrykning kan kun ske fra rækker, hvor der er minimum 6 deltagere/hold.
  § 7. Der nedsættes et stævneudvalg i henhold til vedtægternes § 3. Dette udvalg har ansvaret for kampafvikling og seedning. Såfremt der måtte være uregelmæssigheder i forbindelse med kampafviklingen, indgives protest til stævneudvalget. Stævneudvalget forestår afgørelsen i forhold til protesten, og denne afgørelse kan ikke appelleres. § 8. Spillelister skal være den arrangerende skole i hænde senest en måned for stævnets afholdelse. Navnet på den seedningsansvarlige anføres på spillelisterne.
  § 9. Den arrangerende skole vælger bolde. Den valgte bold skal fremgå af tilmeldingslisterne.
  § 10. Overtrædelse af ovennævnte regler, medfører udelukkelse fra stævnerne.
  § 11. Har man vundet vandrepokaler, er den vindende skole ansvarlig for indgravering af disse. Såfremt en pokal er vundet sammen med andre skoler, er det førstnævnte skole der er ansvarlig for pokalen.
  § 12. HUSK. VM STÅR STADIG FOR VENSKAB OG MOTION.